Een samenvatting van het thema. Hier worden de afzonderlijke groene kaders van dit thema samengebracht en wordt hun logische samenhang duidelijk.

Op het einde van een thema staat telkens een duidelijke samenvatting en twee
‘test jezelf’-reeksen, opgesteld op verschillende niveaus.
Test jezelf 1 bevat eenvoudige spiegeloefeningen van de reeds gemaakte oefeningen.
Test jezelf 2 bevat moeilijkere oefeningen. 

Test Jezelf 1 is van een basis­niveau waarmee de meeste leerlingen aan de slag zullen kunnen. Bruikbaar voor zelfevaluatie én als huistaak.

In Test jezelf 2 ligt het niveau iets hoger, wordt een andere werkvorm gebruikt, wordt er meer rekenwerk gevraagd … De moeilijkheidsgraad van de evaluatievragen wordt telkens aangeduid op dezelfde manier als in de oefeningen.