Wiskunde Concreet

Wat mag je verwachten?

Wiskunde Concreet 1 helpt je het nieuwe leerplan wiskunde op een realistische manier naar je klas te vertalen.

Alle conceptuele doelen (zowel de basisdoelen als de differentiële doelen) én de procedurele doelen (waaronder ook de STEM-doelen vallen) komen aan bod. Wiskunde Concreet behoudt de vertrouwde en doordachte structuur, waarin leerlingen gemakkelijk hun weg vinden. In elk van de 13 thema’s zijn theorie en oefeningen duidelijk van elkaar gescheiden. 

Je kan als leerkracht een oefentraject uitstippelen op niveau van de klas of van een individuele leerling. De leerling kan ook zelf zijn parcours uitstippelen en op zijn eigen tempo inoefenen. De veelheid aan oefeningen op verschillende niveaus zorgt ervoor dat je wiskundeonderwijs op maat kunt bieden. De mogelijkheden tot differentiatie liggen voor het grijpen, of die nu door jou als leerkracht gestuurd wordt, of door de leerlingen zelf (aan de hand van een laagdrempelige overzichtstabel).
Wiskunde Concreet biedt leerlingen uitdaging op maat.

(Editie 2019)

Volgend schooljaar kunnen jouw leerlingen aan de slag met onze vernieuwde methode Wiskunde Concreet 1

gestructureerde en toegankelijke methode voor de B-stroom

De auteurs
Saskia Caes, Hanne Dewyspelaere, Katrien Vandamme, Kris Verstraete